Excepcionalitat per sequera. Restriccions d’aigua en els usos urbans per a Municipis en estat d’excepcionalitat.

Vilabertran actualment es troba en estat d’excepcionalitat per sequera.  Apliquem les restriccions decretades per l’Agència Catalana de L’aigua.