PPA- PREVENCIÓ DE LA PESTA PORCINA AFRICANA

La pesta porcina africana és una malaltia contagiosa provocada per un virus que afecta porcs domèstics i senglars, i no afecta a les persones. Les paparres del gènere Ornitodorus (Ornitodorus moubata a l’Àfrica i Ornitodorus erraticus a la Península Ibèrica) són vectors del virus on, a més, també pot multiplicar-s’hi. Aquesta malaltia no es transmet als humans, però les conseqüències podrien ser molt greus al sector porcí i també per al medi ambient, ja que els nivells de mortalitat són propers al 100%.