El municipi

El poble

Vilabertran és un petit poble de 907 habitants, a tocar de la ciutat de Figueres. El terme municipal és força reduït, compta amb 2,29 km² d’extensió ubicats a la plana empordanesa, a l’interfluvi dels rius Manol i Muga, la confluència dels quals es fa aigües avall de Vilabertran. El territori es troba ben regat per nombrosos pous i per la riera de Figueres o de Galligants, paral·lela amb el límit amb Vilatenim, a ponent de Vilabertran. El municipi també limita amb els veïns de Cabanes i Figueres.

S’estén a llevant del monestir de Santa Maria de Vilabertran, amb carrers estrets i rectilinis que s’entrecreuen formant angles rectes. La plaça de Catalunya i la plaça dels Hortolans, juntament amb els carrers de l’Empordà i de Santa Maria formen el centre urbà de la població, on es concentren la majoria d’establiments comercials, cafeteries i alguns dels moderns equipaments municipals.

 

El patrimoni històric i arquitectònic

El municipi disposa d’un patrimoni arquitectònic, històric i cultural molt interessant. En destaca la presència d’una joia de l’arquitectura de Catalunya, un dels exemples millor conservats de les canòniques regulars medievals, el magnífic conjunt romànic de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Aquest conjunt compta amb tres sectors diferenciats de cronologia diversa: l’església, el claustre, voltant dels antics edificis conventuals, i el palau abacial, declarat monument nacional l’any 1930. Dins l’església, a la capella de la Vera Creu, es conserva la famosa creu processional d’orfebreria del segle XIV, similar a les creus trobades al tresor de la catedral de Girona o del Museu Episcopal de Vic, però més complexa i de major dimensió.

Destaca al poble un altre edifici per la seva singularitat: la Torre d’en Reig. Es tracta d’un interessant edifici de la fi del segle XIX, d’estil modernista i línies gaudinianes, que havia estat propietat del pintor Ramon Reig. En els jardins al voltant de l’edifici es reunien la família Reig amb personatges tan destacats com Salvador Dalí, Joan Xirau, Ramon Turró, Alexandre Deulofeu o Met Miravitlles.

Al poble també es troben moltes cases construïdes o reformades durant els segles XV i XVI. En moltes d’aquestes construccions es poden veure elements arquitectònics interessants, entre els quals destaquen les nombroses finestres coronelles gòtiques i portalades adovellades, molts d’ells provinents de canònica de Santa Maria.