Elements de l’Abadia i populars

Distribuïts per les edificacions del municipi podem trobar molts elements que procedien de l’abadia com finestres gòtiques, columnes de pedra, mènsules, capitells i altres elements de pedra picada que pertanyien al conjunt arquitectònic de Santa Maria de Vilabertran. Alguns d’aquests es poden observar al carrer de Josep Reig i Palau, 24 on podem veure una finestra d’estil gòtic i una portalada feta de carreus. També ens podríem dirigir al carrer de Santa Maria, 18 on trobarem un portal amb muntants de pedra i una finestra emmarcada amb carreus el primer pis.

A més, als edificis vilabertranencs també podem trobar elements arquitectònics populars com escales de volta catalana i altres treballs de mahoneria, com les parets de pedra, que es troben a les façanes d’alguns edificis del poble distribuïts per tot el casc antic. Entre aquests elements cal destacar la Rectoria Vella, on podrem gaudir d’un arc de maó conegut com a volta catalana. Als carrers de Josep Reig i Palau i el de l’Empordà són on podrem trobar més vestigis arquitectònics dels segles XVII-XVIII.