Torre de’n Reig

La Torre d’en Reig és un edifici de principis del segle XX d’estil modernista amb línies gaudinianes que va encarregar l’enginyer de forests Josep Reig, fill de Vilabertran.

L’edifici està format per una torre rodona amb ornamentació de totxo i ceràmica i uns jardins que envolten l’edifici de gran bellesa. Després de la mort prematura de Josep Reig, la casa va passar a mans del que seria el famós aquarel·lista Ramon Reig, en aquella època un jove de quinze anys ja aficionat a la pintura. Les tardes de diumenge de bon temps, la família Reig convidava alguns amics com la família Dalí, Joan Xirau, Ramon Turro, Alexandre Deulofeu o Met Miravitlles. Segons uns escrits d’Anna Maria Dalí, recorda aquelles tardes on Ramon Reig i Salvador Dalí se n’anaven a pintar, les mares visitaven la finca i els altres jugaven al jardí. El lloc preferit d’Anna Maria era el llac petit, amb una illa al mig coberta de vegetació en estat salvatge. Segons ella la casa era gran, pintada de blanc i les finestres i balcons de blau. La Torre era circular i voltada de finestres. Al centre hi havia una columna amb un sofà adossat també circular per poder observar el paisatge de l’Empordà. 


 • Notícies històriques

  El conjunt de la Torre d’en Reig és datat del 1909. Va ser realitzat per Josep Reig i Palau, l’enginyer forestal encarregat de la repoblació de les dunes d’Empúries. L’edifici va ser heretat pel pedagog i artista figuerenc, Ramon Reig, que la utilitzà com a segona residència. L’any 1958 l’Ajuntament va iniciar les gestions per la seva adquisició i el 9 de juliol de 1959 es va signar el contracte de compravenda (amb un preu de 400.000 pessetes que es va anant pagant a la família Reig durant deu anys, a raó de 40.000 pessetes anuals sense interessos).

  El 15 de gener de 1961 se celebrà la Festa d’Inauguració amb motiu de la seva adquisició, reforma i habilitació com a Casa de la Vila, Jutjat de Pau, Dispensari Mèdic i Escoles. L’any 1999 la Generalitat de Catalunya va col·laborar a la seva restauració i en l’actualitat l’edifici continua sent de propietat municipal i se segueix utilitzant per a serveis públics diversos.

 • El Conjunt arquitectònic

  Situat al bell mig del nucli urbà de Vilabertran, la Torre d’en Reig és un edifici aïllat amb la façana principal orientada al carrer Ramon Reig, envoltat per un interessant jardí.

  Es tracta d’una construcció de planta quadrangular, de planta baixa, dos pisos i golfes, formada per cinc cossos adossats, amb cobertes de teula, i una gran torre circular, situada a l’extrem nord-oest. Tot l’edifici es caracteritza per la seva decoració amb ceràmiques vidrades i finestres amb vidrieres decorades amb vitralls acolorits.

  Destaca la rampa exterior amb balustrada de rocall situada a la banda de tramuntana, des de la que s’accedeix a la primera planta i el portal d’accés a la planta baixa. Aquest portal és d’arc rebaixat amb els brancals fets de maons i la llinda feta amb trencadís de ceràmica vidrada, i la volta rebaixada que forada la rampa exterior per accedir des del jardí a l’anterior porta. Aquesta volta també està decorada amb trencadís de rajola vidrada blanca.

  Les façanes estan rematades per ràfecs sostinguts amb grans mènsules, fetes de maons i ceràmica vidrada blava decorada amb motius vegetals. De fet, tots els elements decoratius de l’edifici presenten aquesta mateixa decoració, incloent-hi les motllures rectilínies que recorren la divisòria entre els diferents nivells.

  La torre, que s’eleva per damunt de l’edifici, presenta una corsera bastida en maons amb el coronament emmerletat, que serveix de barana al terrat de la torre, on hi ha un torricó central arrebossat i pintat rematat amb merlets. De l’interior destaca l’escala de cargol, situada dins el volum cilíndric de la torre. En origen, la planta baixa era reservada als diferents serveis, mentre que el segon era pels dormitoris.