PREINSCRIPCIONS DE L’ESCOLA BRESSOL QUITXALLA

Del 8 al 21 de maig tota família interessada a matricular el/la seu/va fill/a a la llar d’infants pel curs 24/25 haurà de presentar una instància genèrica a l’ajuntament sol·licitant participar en el procés de preinscripció i adjuntant-hi la sol·licitud corresponent que trobareu aquí: