Prohibició de crema de restes vegetals

L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per una economia circular (BOE núm.85, de 9 d’abril de 2022) Prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agràries les micro explotacions  o petites explotacions agràries.

Entre el 16 d’octubre de 2023 i el 14 de març de 2024 es pot comunicar:

  • La realització de focs d’esbarjo per part de persones físiques i jurídiques. Només es pot comunicar dos dies consecutius, però es pot comunicar diversos cops durant tot el període. Les restes de jardineria no es poden cremar.
  • Qualsevol mena de crema de vegetació agrària en micro explotacions o petites explotacions agràries prop de terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta a menys de 500 metres de terreny forestal.

L’Ajuntament de Vilabertran només farà comunicacions de focs d’esbarjo i crema de vegetació agrària en micro explotacions o petites explotacions agràries tal com estableix la normativa.

 

Vilabertran 17 d’octubre de 2023