CONTROL ARBOVIROSIS TRANSMESES PER MOSQUITS A CATALUNYA I PROTOCOL

Les arbovirosis transmeses per mosquits vectors estan esdevenint, cada vegada més, un important problema de salut pública, el qual només pot ser gestionat amb la col·laboració de totes les administracions, institucions implicades i amb la conscienciació de la població. Així, la presència a Catalunya del mosquit tigre (Aedes albopictus), amb capacitat vectorial per transmetre els virus del Dengue, Chikungunya i Zika, i del mosquit comú (Culex pipiens), amb capacitat vectorial per transmetre el virus del Nil Occidental, determina la importància de dur a terme mesures de prevenció i control de mosquits a tot el territori per evitar casos i brots d’aquestes malalties.

A la pàgina web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya podeu trobar informació detallada sobre les mesures a adoptar pel que fa al mosquit tigre a l’Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya aprovada en el marc de la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i el Control de Mosquits vectors a Catalunya. Pel que fa al mosquit comú, podeu trobar informació en l’apartat sobre Recomanacions per a la prevenció i el control del mosquit comú. Així mateix, es disposa de diversos materials d’informació i sensibilització per a la ciutadania al mateix web de l’ASPCAT i al Canal Salut del Departament de Salut, i als webs d’altres entitats que formen part de la Comissió.

D’altra banda, us recordem que el Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya i el Protocol per a la vigilància i control de la Febre del Nil Occidental estableixen les accions a dur a terme en els diferents nivells de risc d’arbovirosis. Aquests nivells estan definits en funció de la presència de mosquits vectors adults, de l’existència de casos de Dengue, Chikungunya o Zika, de la detecció de circulació del virus del Nil Occidental mitjançant la detecció d’infeccions recents en èquids, aus o mosquits, o per casos en humans de Febre del Nil Occidental.