Can Cortada

Can Cortada és un del edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local del municipi. És un edifici, molt proper a la casa de l’Abat i el podeu trobar seguint l’itinerari de itinerari del patrimoni arquitectònic de Vilabertran. La construcció, tot i que data del segle XX, disposa d’alguns elements amagats a la seva façana sud: situats al costat de la porta d’entrada principal trobareu dos relleus, que com passa en d’altres construccions de la vila, és molt probable que procedeixin de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Un d’aquests elements és un baix relleu que representa una Pietat, on es veu el cos de Crist en mans de la seva mare, Maria, després de la Crucifixió.

L’altre relleu és un antic escut, que disposa entre diversos motius florals, d’una creu puntada, senyal que molt probablement pertanyia a algun ordre de cavallers templaris; a la dreta del relleu es troba l’escut de la casa de Barcelona, molt probablement de l’època en que el compte de Barcelona era senyor d’aquestes terres.


can cortada_001 can cortada_002