Ordenances governatives

Els arxius estan en format PDF. Si no disposeu del programa Acrobat Reader, us el podeu descarregar fent click aquí.

1.- De control i tinença d’animals
Data entrada en vigor: 16/11/1999. Arxiu


2.- Aplicació de fems i purins utilitzats a l’agricultura
Data entrada en vigor: 16/11/1999


3.- Reglament regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiments i/o instal·lacions incloses a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental
Aprovació inicial: 16/11/1999
Data entrada en vigor: 15/04/2000


4.- De l’atorgament de llicències de primera ocupació
Aprovació inicial: 29/01/2004.
Data entrada en vigor: 06/05/2004. Arxiu


5.- De la concessió de les llicències de guals
Aprovació inicial: 25/03/2004
Data entrada en vigor: 16/08/2004. Arxiu


6.- Per la gestió de residus de la construcció
Aprovació inicial: 25/03/2004
Data entrada en vigor: 16/08/2004. Arxiu


7.- Ordenança municipal de participació ciutadana i d’ús del dret a l’informació i a la petició i la resolució alternativa de conflictes en el municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 30/12/2004
Data entrada en vigor: 22/07/2005. Arxiu


8.- Reglament Orgànic Municipal 
Aprovació inicial: 30/12/2004
Data entrada en vigor: 29/06/2007. Arxiu


9.- Reglament d’honors i distincions

Data entrada en vigor: 31/10/2001. Arxiu


10.- Registre Municipal de Testaments Vitals

Aprovació inicial: 31/05/2005
Data entrada en vigor: 26/09/2005. Arxiu


11.- Ordenança municipal reguladora del Consell d’Entitats en el municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 11/01/2006
Data entrada en vigor: 16/05/2006. Arxiu


12.- Bases reguladores de la concessió de subvencions d’obres per a la rehabilitació de façanes

Aprovació inicial: 27/03/2006.
Data entrada en vigor: 17/07/2006


13.- Ordenança de publicitat dinàmica

Aprovació inicial: 27/03/2006
Data entrada en vigor: 17/07/2006. Arxiu


14.- Ordenança municipal sobre neteja de solars
Aprovació inicial:29/11/2006
Data entrada en vigor: 10/04/2007. Arxiu


15.- Ordenança municipal sobre estalvi i reutilització d’aigua
Aprovació inicial:30/04/2007
Data entrada en vigor:


16.- Ordenança de circulació
Aprovació inicial:30/04/2007
Data entrada en vigor: 03/12/2008. Arxiu


17.- Ordenança de convivència ciutadana
Aprovació inicial: 25/07/2008
Data entrada en vigor: 03/01/2009. Arxiu


18.- Ordenança de protecció de l’arbrat i mobiliari urbà
Aprovació inicial: 25/07/2008
Data entrada en vigor: 23/01/2009. Arxiu


19.- Reglament d’aigua potable
Aprovació inicial: 28/12/2010
Data entrada en vigor:  


20.- Reglament regulador del procediment de preinscripció, matrícula i règim intern de la llar d’infants de Vilabertran.
Aprovació inicial: 27/04/2012
Data entrada en vigor:  27/09/2012. Arxiu.


21.- Ordenança per el tractament de les façanes i carta de colors del municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 29/10/2012
Data entrada en vigor: