Ordenances governatives

Els arxius estan en format PDF. Si no disposeu del programa Acrobat Reader, podeu fer la descàrrega d’aquest.

1. De control i tinença d’animals
Data entrada en vigor: 16/11/1999. | Arxiu


2. Aplicació de fems i purins utilitzats a l’agricultura
Data entrada en vigor: 16/11/1999


3. Reglament regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiments i/o instal·lacions incloses a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental
Aprovació inicial: 16/11/1999
Data entrada en vigor: 15/04/2000


4. De l’atorgament de llicències de primera ocupació
Aprovació inicial: 29/01/2004.
Data entrada en vigor: 06/05/2004 | Arxiu


5. De la concessió de les llicències de guals
Aprovació inicial: 25/03/2004
Data entrada en vigor: 16/08/2004 | Arxiu


6. Per la gestió de residus de la construcció
Aprovació inicial: 25/03/2004
Data entrada en vigor: 16/08/2004 | Arxiu


7. Ordenança municipal de participació ciutadana i d’ús del dret a la informació i a la petició i la resolució alternativa de conflictes en el municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 30/12/2004
Data entrada en vigor: 22/07/2005 | Arxiu


8. Reglament Orgànic Municipal 
Aprovació inicial: 30/12/2004
Data entrada en vigor: 29/06/2007 | Arxiu


9. Reglament d’honors i distincions

Data entrada en vigor: 31/10/2001 | Arxiu


10. Registre Municipal de Testaments Vitals

Aprovació inicial: 31/05/2005
Data entrada en vigor: 26/09/2005 | Arxiu


11. Ordenança municipal reguladora del Consell d’Entitats en el municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 11/01/2006
Data entrada en vigor: 16/05/2006 | Arxiu


12. Bases reguladores de la concessió de subvencions d’obres per a la rehabilitació de façanes

Aprovació inicial: 27/03/2006.
Data entrada en vigor: 17/07/2006


13. Ordenança de publicitat dinàmica

Aprovació inicial: 27/03/2006
Data entrada en vigor: 17/07/2006 | Arxiu


14. Ordenança municipal sobre neteja de solars
Aprovació inicial: 29/11/2006
Data entrada en vigor: 10/04/2007 | Arxiu


15. Ordenança municipal sobre estalvi i reutilització d’aigua
Aprovació inicial: 30/04/2007
Data entrada en vigor:


16. Ordenança de circulació
Aprovació inicial: 30/04/2007
Data entrada en vigor: 03/12/2008 | Arxiu


17. Ordenança de convivència ciutadana
Aprovació inicial: 25/07/2008
Data entrada en vigor: 03/01/2009 | Arxiu


18. Ordenança de protecció de l’arbrat i mobiliari urbà
Aprovació inicial: 25/07/2008
Data entrada en vigor: 23/01/2009 | Arxiu


19. Reglament d’aigua potable
Aprovació inicial: 28/12/2010
Data entrada en vigor:


20. Reglament regulador del procediment de preinscripció, matrícula i règim intern de la llar d’infants de Vilabertran.
Aprovació inicial: 27/04/2012
Data entrada en vigor:  27/09/2012 | Arxiu


21. Ordenança pel tractament de les façanes i carta de colors del municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 29/10/2012
Data entrada en vigor: