Informes Sindicatura de Comptes

A aquest espai trobaràs els diferents informes de la Sindicatura de Comptes.

  • Informe 36/2023

    Informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021.

    L’informe s’ha publicat també a la pàgina web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat). S’hi pot accedir directament al següent document: