Factura electrònica

El CODI DIR

Oficina Comptable     

Òrgan Gestor          

Unitat Tramitadora     

L01172142 Ajuntament de Vilabertran

L01172142 Ajuntament de Vilabertran

L01172142 Ajuntament de Vilabertran


INFORMACIÓ A PROVEÏDORS DE L’AJUNTAMENT DE VILABERTRAN


FULLS DE TERCERS AJUNTAMENT DE VILABERTRAN

Cal complimentar aquest full i retornar-lo a l’Ajuntament