Urbanisme

________________________________________________________________________________________________________________

Projecte executiu de tres instal·lacions fotovoltaiques a Can Rostoll, la Torre d’en Reig i el Centre Cívic


Projecte d’Urbanització de la finca Tomàs de Vilabertran (c/ Josep Reig i Palau i c/ Peralada)


Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació número 8 Figueres Oest (PAU 8)

________________________________________________________________________________________________________________

MP 24 del PGO de Vilabertran (àmbit carrers dels Prats i u d’Octubre) – Pendent d’aprovació inicial


MP 26 del PGO de Vilabertran (carrer Abat Rigau i la Unitat d’Actuació Peralada Oest)


MP 21 del PGO de Vilabertran