Urbanisme

Projecte executiu de tres instal·lacions fotovoltaiques a Can Rostoll, la Torre d’en Reig i el Centre Cívic

  • Clica AQUÍ per veure el projecte

Projecte d’Urbanització de la finca Tomàs de Vilabertran (c/ Josep Reig i Palau i c/ Peralada)

Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació número 8 Figueres Oest.


Projecte de millora urbana Pau Casals (reformat maig 2022)MP 24 del PGO de Vilabertran (àmbit carrers dels Prats i ú d’Octubre) – pendent d’aprovació inicial


MP 26 del PGO de Vilabertran (carrer Abat Rigau i la Unitat d’Actuació Peralada Oest)

  • Acord de Ple verificant el text refós de la normativa, clica AQUÍ.
  • Normativa MP 26 PGO, clica AQUÍ.
  • Plànols MP 26 PGO, clica AQUÍ.

MP 21 del PGO de Vilabertran 

  • Anunci Aprovació inicial de la modificació de planejament N 21, clica AQUÍ
  • Document ambiental estratègic MP21, clica AQUÍ
  • Document Tècnic i plànols MP 21_AI, clica AQUÍ