Recursos humans

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE PLACES VACANTS

Bases reguladores de la convocatòria per a l’estabilització de places vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral, pel procediment concurs de mèrits de torn lliure, incloses a l’oferta pública d’estabilització.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Resolució d’Alcaldia provisional d’admesos (plaça operari de neteja)