Cartipàs municipal 2019-2023

Martí Armadà i Pujol

Partit: ERC-AM

Càrrec: Alcalde-President

Regidories: No delegades

Contactealcaldia@vilabertran.cat


Joan-Jaume Parnau Comas

Partit: ERC-AM

Càrrec: 1r tinent Alcalde

Regidories: Mobilitat,Territori i Serveis

Contacte: serveis@vilabertran.cat


Elies Fernández Ortega

Partit: ERC-AM

Càrrec: 2n tinent Alcalde

RegidoriesPromoció Econòmica

Contacte: promocio@vilabertran.cat


Bibiana Cortada Pomes

Partit: ERC-AM

Càrrec: Regidora

Regidories: Salut, Medi ambient i Acció Social

Contacte: salut@vilabertran.cat


Jaume Mesas i Hilari

PartitERC-AM

CàrrecRegidor

RegidoriesEsports

Contacte: esports@vilabertran.cat


Cristina Sánchez Palacios

Partit: ERC-AM

Càrrec: Regidora

Regidories: Joventut i Participació Ciutadana.

Contacte: joventut@vilabertran.cat


Belen Navarro Oller

Partit: ERC-AM

Càrrec: Regidora

Regidories: Educació

Contacte: cultura@vilabertran.cat